Конференция за 10-та годишнина на NEPSI

На 16 юни 2016 г. конференция в Брюксел събра 90 участници, за да представи постиженията на Споразумението на NEPSI десет години след неговото подписване.

В края на конференцията страните по NEPSI подписаха Съвместна декларация, която потвърждава тяхното желание да продължат да работят съвместно за повишена защита на здравето на работниците и увереност, че Споразумението на NEPSI има полезна роля в постигането на съответствие с наскоро предложените европейски регулаторни мерки.

Във видео-съобщение комисар Тийсен потвърди подкрепата на Европейската комисия към Споразумението на NEPSI, като го квалифицира като […] "истинско доказателство за социален диалог на европейско ниво в действие ". […] Подписването на това Споразумение беше важна стъпка за защита на работещите в целия Европейски съюз. […] то е и все още допълва европейското законодателство в областта на защитата на работещите.”

10th Nepsi Conference 2016

Michelle Wyart Remy signing NEPSI 10th anniversary Declaration

Sylvain-Lefebvre Industrial signing NEPSI 10th anniversary Declaration

Conference Nepsi 2016 - 10th anniversary