Αναφορά βασικών δεικτών απόδοσης NEPSI 2020

Η αναφορά των Κύριων Δεικτών Απόδοσης του NEPSI 2020 αρχίζει στις 22 Ιανουαρίου και θα λήξει στις 22 Μαρτίου 2020. Τα έγγραφα οδηγιών σχετικά με την υποβολή αναφορών διατίθενται στη σελίδα "Έγγραφα" της παρούσας ιστοσελίδας