ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10Ης επετειου NEPSI

Στις 16 Ιουνίου 2016, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες ένα Συνέδριο με 90 συμμετέχοντες για την καταγραφή των επιτευγμάτων της Συμφωνίας NEPSI, δέκα χρόνια μετά τη σύναψή της.

Στο τέλος του Συνεδρίου, οι συμμετέχοντες της NEPSI υπέγραψαν την Κοινή Δήλωση επιβεβαιώνοντας την επιθυμία τους να συνεχίσουν να συνεργάζονται για ενίσχυση της προστασίας της υγείας των εργαζομένων και την εξασφάλιση ενός χρήσιμου ρόλου για τη Συμφωνία NEPSI στη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τα πρόσφατα προτεινόμενα ευρωπαϊκά ρυθμιστικά μέτρα.

Σε μήνυμα που απηύθηνε μέσω βίντεο, ο Επίτροπος Thyssen τόνισε εκ νέου την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τη Συμφωνία NEPSI, περιγράφοντάς την ως […] «ένα πραγματικό παράδειγμα της πρακτικής εφαρμογής του κοινωνικού διαλόγου σε επίπεδο ΕΕ». […] Η σύναψη της Συμφωνίας αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. […] έχει λειτουργήσει και ακόμη λειτουργεί συμπληρωματικά προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία, στο πεδίο της προστασίας των εργαζομένων».

10th Nepsi Conference 2016

Michelle Wyart Remy signing NEPSI 10th anniversary Declaration

Sylvain-Lefebvre Industrial signing NEPSI 10th anniversary Declaration

Conference Nepsi 2016 - 10th anniversary