ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Το αντικείμενο του παρόντος οδηγού είναι η παροχή καθοδήγησης στους παραγωγούς και τους χρήστες προϊόντων και πρώτων υλών που περιέχουν κρυσταλλικό πυριτικό σχετικά με την πρακτική εφαρμογή ενός προγράμματος για τη διαχείριση του αναπνεύσιμου κρυσταλλικού πυριτικού, καθώς και καθοδήγησης για την ασφαλή χρήση προϊόντων που περιέχουν κρυσταλλικό πυριτικό στον χώρο εργασίας.

Οδηγός  πρακτικών για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (MME)

The SME Toolkit is a set of digital and printable resources designed to inform and educate workers and other individuals on the potential health hazards posed by respirable crystalline silica.
The toolkit consists of four resources designed specifically for small & medium enterprises.

Good Practices: A Guide for SMEs
The NEPSI Agreement
The Agreement Guide
NEPSI Good Practices Posters

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ Ε-ΜΑΘΗΣΗ

Εδώ μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη διαδραστική ενότητα εκμάθησης της NEPSI, η οποία σας παρέχει τα εργαλεία και τις γνώσεις για να προστατέψετε τον εαυτό σας στην εργασία.

Η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να σας διδάξει σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους του αναπνεύσιμου κρυσταλλικού διοξειδίου του πυριτίου (RCS) και τον καλύτερο τρόπο προστασίας από την επικίνδυνη σκόνη στην εργασία. 

 

 Πακέτα κατάρτισης

Τα πακέτα κατάρτισης Ορθών Πρακτικών της NEPSI αποτελούν μέρος του εκπαιδευτικού βήματος για την εφαρμογή των Ορθών Πρακτικών της NEPSI.

Κάθε πακέτο κατάρτισης PowerPoint καλύπτει ένα θέμα σχετικό με τους εργαζόμενους σε όλες τις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν υλικά που περιέχουν κρυσταλλικό διοξείδιο του πυριτίου. Τα πακέτα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους έκθεσης στη σκόνη που σχετίζονται με το θέμα και τις καλές πρακτικές και μέτρα που είναι διαθέσιμα για τη μείωσή τους. Ο σκοπός της κατάρτισης είναι να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει τους εργαζομένους, με την υποστήριξη ενός εκπαιδευτή, να τους βοηθήσει να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τα μέτρα ελέγχου και να μειώσουν την έκθεσή τους στο αναπνεύσιμο κρυσταλλικό διοξειδίο του πυριτίου (RCS) στο χώρο εργασίας.