VIDEI

Pimex videi prikazuju učinkovitost dobrih NEPSI praksi u smanjenju izloženosti prašini na poslu (vidjeti poglavlje Vodič dobre prakse)

PIMEX  (PIcture Mix Exposure) je metoda video praćenja koja se koristi u zaštiti na radu. Sastoji se od izmiješanih slika radnika koji obavlja svoj posao dok se istovremeno mjeri izloženost radnika prašini, i pritom se prati radi li se o obavljanju posla prema NEPSI preporučenoj praksi ili nekoj drugoj koja ne mjeri izloženost prašini. Glavna je namjera metode učiniti nevidljive opasnosti u poslovnom okruženju vidljivima i tako olakšati njihovo smanjivanje.

PIMEX videi su sjajan vizuani alat koji se može koristiti u sljedećim situacijama:

  • Poduci radnika
  • Vizualizaciji metode dobre prakse
  • Podizanju svijesti i motiviranju menadžera na primjenu sigurnosnih radnih procedura i poduzimanju mjera