NEPSI 10-ojo jubiliejaus konferencija

2016 m. birželio 16 d. vykusioje Briuselyje konferencijoje, subūrusioje 90 dalyvių, imtasi vertinti NEPSI pasiekimus per dešimt metų po sutarties pasirašymo.

Konferencijai einant į pabaigą, NEPSI šalys narės pasirašė Bendrą Deklaraciją užtvirtinančią bendrą norą dirbti kartu ir užtikrinti darbuotojų sveikatos apsaugos gerinimą

ir pasižadėjo stengtis, kad NEPSI atliktų savo funkciją ir užtikrintų naujausių Europos Sąjungos nuostatų laikymąsi.

Vaizdo pranešime, Europos komisarė Thyssen pakartojo, kad Europos Komisija palaiko NEPSI sutarties sudarymą, įvardindama ją kaip [...] „patvirtinimą, kad Europos Sąjungos lygio socialinis dialogas yra ne vien kalbos“. [...] Šios sutarties pasirašymas yra svarbus žingsnis siekiant pagerinti darbuotojų sveikatos apsaugą Europos Sąjungos lygmeniu. [...] sutartis papildo Europos teisės aktus darbuotojų apsaugos srityje“.

10th Nepsi Conference 2016

Michelle Wyart Remy signing NEPSI 10th anniversary Declaration

Sylvain-Lefebvre Industrial signing NEPSI 10th anniversary Declaration

Conference Nepsi 2016 - 10th anniversary