VIDEOBESTANDEN

De video's van PIMEX zijn ontwikkeld om de effectiviteit van de NEPSI goede praktijken (zie hoofdstuk Gids voor Goede Praktijken) in de vermindering van beroepsmatige blootstelling aan stof te illustreren.

PIMEX (PIcture Mix Exposure) is een video-blootstellingsmonitoringmethode gebruikt in arbeidshygiëne praktijk. Het is gebaseerd op het mengen van beelden uit een videocamera, opname van een werknemer bij het uitvoeren van zijn taak met een gelijktijdige meting van de blootstelling van de werknemers, en vergelijken als de taak volgens de NEPSI aanbevolen praktijk uitgevoerd wordt versus andere praktijken met blootstelling zonder vermindering van de stof. Het centrale idee van deze methode is de onzichtbare gevaren in de werkomgeving te visualiseren en op deze manier hun vermindering te vergemakkelijken.

De video’s van PIMEX zijn een uitstekend visueel instrument dat in de volgende situaties gebruikt kan worden:

  • Opleiding van werknemers;
  • Visualisatie van een methode voor goede praktijken;
  • Sensibiliseren en motiveren van leidinggevenden om veilige werkprocedures te gebruiken of om maatregelen te nemen;

Watch all videos