konferencja 10. rocznicy istnienIa NEPSI

W dniu 16 czerwca 2016, na Konferencji w Brukseli, która zebrała 90 uczestników, dokona- no bilansu osiągnięć „Porozumienia NEPSI” w 10 lat po jego podpisaniu.

Na zakończenie konferencji sygnatariusze „NEPSI” podpisali Deklarację wielostronną potwierdzając swoje życzenie kontynuowania wspólnej pracy dla zwiększenia ochrony zdrowia robotników i zapewnienia, iż „Porozumienie Nepsi” spełnia pożyteczną rolę do odegrania w ułatwianiu dostosowania się do ostatnio zaproponowanych europejskich środków regulacyjnych.

W komunikacie wideo, Komisarz Thyssen potwierdził poparcie Komisji Europejskiej dla „Porozumienia Nepsi”, określając je jako […] " prawdziwy testament dialogu społecz- nego na poziomie Unii Europejskiej w akcji". […] Podpisanie tego “Porozumienia” było niezwykle istotnym krokiem do zwiększenia ochrony robotników w całej Unii Europejskiej […] Uzupełniało ono i wciąż jeszcze uzupełnia prawodawstwo europejskie w sferze ochrony robotników”.

10th Nepsi Conference 2016

Michelle Wyart Remy signing NEPSI 10th anniversary Declaration

Sylvain-Lefebvre Industrial signing NEPSI 10th anniversary Declaration

Conference Nepsi 2016 - 10th anniversary