ACORDUL

Acordul este disponibil în fiecare dintre cele 24 de limbi ale UE făcând click pe link-ul corespunzător din meniul de limbă.

DESCARCĂ ACORDUL

Textul de bază al Acordului privind protecția sănătății lucrătorilor prin buna manipulare și utilizare a siliciului cristalin și a produselor ce-l conțin este structurat după cum urmează:

Articolele de la 1 la 15, respectiv: Obiective, Scop, Definiții, Principii, Bune Practici, Monitorizare, Reportare și Imbunătățire, Secretariatul Consiliului, Confidențialitate, Supravegherea Sănătății, Cercetarea și Colectarea Datelor, Durată-Revizuire, Schimbarea Părților, Diverse, Intrarea în vigoare. Următoarele documente sunt incluse ca Anexe la Acord:

  • Anexa 1 Bune Practici (Ghidul de Bune Practici)
  • Anexa 2 Protocol Monitorizare Praf
  • Anexa 3 Format de Raportare
  • Anexa 4 Lista Proiecte de Cercetare
  • Anexa 5 Descriere Industrii
  • Anexa 6 Consiliul - Secretariatul
  • Anexa 7 Procedură pentru Adaptarea Bunelor Practici
  • Anexa 8 Protocol de Monitorizare Sănătate pentru Silicoză

Piatra de temelie a Acordului este o procedură de evaluare a riscurilor cauzate de potențiala expunere la siliciul cristalin respirabil la locul de muncă, ce trebuie efectuată în mod regulat, astfel încât să contribuie la determinarea căror măsuri sau bune practici să fie aplicate, dacă este necesar, și pentru a asigura îmbunătățirea lor continuă. Procedura de evaluare a riscului este detaliată în Anexa 1 la Acord, Ghidul de Bune Practici.

Indiferent dacă rezultatele acestora derivă din cerințele procedurii de evaluare a riscurilor sau din cele prevăzute în Acord, o serie de alte măsuri suplimentare ar trebui aplicate în conformitate cu legislația UE: monitorizarea expunerii la praf, instruirea și supravegherea sănătății.

Aplicarea Acordului și a Bunelor Practici este monitorizată conform unei proceduri specifice: raportarea se realizează o data la doi ani (începând din 2008) de către obiectiv către un nivel sectorial european. Acest proces permite Consiliul bipartit NEPSI, alcătuit din reprezentanți ai fiecărei asociații semnatare, de a întocmi un raport de sinteză pentru a informa CE, statele membre și autoritățile responsabile cu sănătatea și siguranța cu privire la aplicarea Acordului.

Acordul a fost tradus în 20 de limbi oficiale ale UE și a intrat în vigoare la 6 luni de la semnarea sa, în 25 Octombrie 2006. Acesta rămâne deschis pentru a fi semnat și de alte sectoare care doresc să se alăture într-o etapă ulterioară. Este un acord autonom și, prin urmare, este pusă în aplicare de către părțile semnatare. Este un acord autonom și, prin urmare, este pus în aplicare de către Părțile semnatare.