CLIPURI VIDEO

Clipurile video PIMEX au fost create pentru a ilustra eficacitatea bunelor practici NEPSI (vezi capitolul  Ghidul de Bune Practici) în reducerea expunerii ocupaționale la praf.

PIMEX (Picture Mix Exposure) este o metodă de monitorizare video a expunerii, utilizată în practica igienei ocupaționale. Ea se bazează pe mixarea imaginilor de la o camera video ce filmează un lucrător care-și realizează sarcinile cu măsurarea simultană a expunerii lucrătorului respectiv la praf, comparând dacă sarcina este realizată în conformitate cu practica NEPSI recomandată, vis-a-vis de orice altă practică ce nu reduce expunerea la praf. Ideea principală a metodei este de a face vizibile pericolele invizibile în mediul de lucru și astfel de a facilita reducerea acestora.

PIMEX video este un excelent instrument vizual care poate fi utilizat în următoarele situații:

  • Instruire muncitori;
  • Vizualizarea unei metode de bune practici;
  • Creșterea gradului de conștientizare și motivarea managerilor pentru a aplica procedurile de lucru în condiții de siguranță sau de a lua măsuri în acest sens;

Watch all videos