Konferencia k desiatemu výročiu NEPSI

Dňa 16. júna 2016 sa na konferencii v Brusele zišlo 90 účastníkov, aby posúdili úspechy dohody NEPSI desať rokov po jej podpise.

Na konci konferencie signatári NEPSI podpísali Spoločné prehlásenie , aby tak potvrdili, že budú i naďalej spoločne pracovať na zvýšení ochrany zdravia pracovníkov. a uistili sa, že dohoda NEPSI má užitočnú úlohu pri uľahčovaní dodržiavania nedávno navrhnutých európskych regulačných opatrení.

Na videozázname zopakoval komisár Thyssen, že Európska komisia podporuje dohodu NEPSI, pozerá na ňu ako na "skutočný dôkaz úrovne európskeho sociálneho dialógu". [...] Podpis tejto dohody bol veľmi dôležitý krok k posilneniu ochrany pracovníkov v celej Európskej únii. [...], bola, a je i naďalej doplnením európskej legislatívy v oblasti ochrany pracovníkov."

10th Nepsi Conference 2016

Michelle Wyart Remy signing NEPSI 10th anniversary Declaration

Sylvain-Lefebvre Industrial signing NEPSI 10th anniversary Declaration

Conference Nepsi 2016 - 10th anniversary