SPRIEVODCA OSVEDČENÝMI POSTUPMI

SPRIEVODCA OSVEDČENÝMI POSTUPMI

Cieľom tejto príručky je poskytnúť výrobcom a používateľom výrobkov a surovín s obsahom kryštalického kremíka návod na praktické uplatnenie programu na riadenie dýchateľného kryštalického kremíka a návod na bezpečné používanie výrobkov s obsahom kryštalického kremíka na pracovisku.

NÁSTROJ SME

The SME Toolkit is a set of digital and printable resources designed to inform and educate workers and other individuals on the potential health hazards posed by respirable crystalline silica.
The toolkit consists of four resources designed specifically for small & medium enterprises.

Good Practices: A Guide for SMEs
The NEPSI Agreement
The Agreement Guide
NEPSI Good Practices Posters

ŠKOLENIE A E-VZDELÁVANIE

Tu máte prístup k interaktívnemu vzdelávaciemu modulu NEPSI, ktorý vám poskytne nástroje a vedomosti, aby ste sa chránili pri práci.

Modul bol navrhnutý tak, aby vás poučil o možných nebezpečenstvách dýchateľného kryštalického kremíka (RCS) a o tom, ako sa najlepšie chrániť pred nebezpečným prachom pri práci. 

 NEPSI Školiace balíčky

Školiace balíčky s osvedčenými postupmi NEPSI sú súčasťou vzdelávacieho kroku pri implementácii osvedčených postupov NEPSI.

Každý školiaci balíček v programe PowerPoint pokrýva tému relevantnú pre pracovníkov všetkých priemyselných odvetví, ktorí používajú materiály obsahujúce kryštalický kremík. Balíčky poskytujú informácie o rizikách vystavenia sa prachu súvisiacich s danou témou a osvedčené postupy a opatrenia na ich zníženie. Účelom tohto školenia je informovať a vzdelávať pracovníkov s podporou školiteľa, pomôcť im efektívne využívať kontrolné opatrenia a znižovať ich expozíciu dýchateľnému kryštalickému kremíku (RCS) na pracovisku.