Konferenca ob 10. obletnici NEPSI

16. junija 2016 je 90 sodelujočih na konferenci v Bruslju ocenilo dosežke sporazuma NEPSI 10 let po njegovem podpisu.

Na koncu konference so podpisniki sporazuma NEPSI podpisali skupno izjavo, s katero so potrdili svojo željo za nadaljnje sodelovanje v zdravstveni zaščiti delavcev in namero, s katero bodo poskrbeli, da bo imel sporazum NEPSI koristno vlogo pri izpolnjevanju nedavno predlaganih evropskih ureditvenih ukrepov.

V video sporočilu je komisar Thyssen ponovno izrazil podporo Evropske komisije sporazumu NEPSI in ga opredelil kot […] »resnični dokaz evropskega socialnega dialoga v akciji«. […] Podpis tega sporazuma je pomenil odločilni korak k izboljšanju zaščite delavcev po vsej Evropski uniji. […] je in še vedno dopolnjuje evropsko zakonodajo na področju zaščite delavcev.«

10th Nepsi Conference 2016

Michelle Wyart Remy signing NEPSI 10th anniversary Declaration

Sylvain-Lefebvre Industrial signing NEPSI 10th anniversary Declaration

Conference Nepsi 2016 - 10th anniversary