NEPSI 2020-rapporten

NEPSI 2020-rapporten av viktiga resultatindikatorer börjar den 22 januari och kommer att avslutas den 22 mars 2020. Vägledningsdokument för rapportering finns tillgängliga på Dokument på denna webbplats.