NEPSI:s 10-årsdagskonferens

Den 16 juni 2016 hölls en konferens i Bryssel med 90 deltagare, som fick en genomgång av vad som uppnåtts tack vare NEPSI-överenskommelsen tio år efter att den undertecknades.

I slutet av konferensen skrev NEPSI:s undertecknande parter på en gemensam förklaring där de intygade sin vilja att fortsätta samarbeta för ett förbättrat arbetarskydd och se till att NEPSI-överenskommelsen kan fungera på ett användbart sätt för att underlätta efterlevnaden av de EU-lagstiftningsåtgärder som nyligen föreslagits.

I ett videomeddelande upprepade kommissionär Thyssen att Europeiska kommissionen ger sitt stöd till NEPSI-överenskommelsen och framhåller den som […] ”ett verkligt intyg på fungerande social dialog på EU-nivå. […] När den här överenskommelsen skrevs under var det ett avgörande steg för att förbättra arbetarskyddet i hela EU. […] Det har kompletterat, och kompletterar fortfarande, EU:s lagstiftning på arbetarskyddsområdet.”

10th Nepsi Conference 2016

Michelle Wyart Remy signing NEPSI 10th anniversary Declaration

Sylvain-Lefebvre Industrial signing NEPSI 10th anniversary Declaration

Conference Nepsi 2016 - 10th anniversary