News

NEPSI 2020-rapporten

NEPSI 2020-rapporten av viktiga resultatindikatorer börjar den 22 januari och kommer att avslutas den 22 mars 2020. Vägledningsdokument för rapportering finns tillgängliga på Dokument på denna webbplats.

More

NEPSI:s 10-årsdagskonferens

Den 16 juni 2016 hölls en konferens i Bryssel med 90 deltagare, som fick en genomgång av vad som uppnåtts tack vare NEPSI-överenskommelsen tio år efter att den undertecknades.

More

Nepsi good practice guide illustrated with pimex videos

Available in 24 languages

Watch all videos