Nepsi

Organizacije industrijskog sektora NEPSI-ja i njihovi partneri iz sindikalnih federacija vodili su pregovore o Sporazumu multisektorskog socijalnog dijaloga između 1. rujna 2005. i 2. veljače 2006.

Europska komisija je podržala projekt i kvalificirala ga vrlo inovativnim: doista, europski sporazumi socijalnog dijaloga obično su sektorski ili međuindustrijski, a ovo je prvi takve vrste. Troškovi pregovora pokriveni su sredstvima iz proračuna EK-a, dok su europske trgovinske udruge koje još nisu članovi vijeća socijalnog dijaloga na razini EU-a, prihvaćene kao prikladne za sudjelovanje u pregovorima, nakon kontrole Komisije.

Osnovane su dvije radne skupine za pregovore: jedna je Koordinacijska radna skupina za izradu nacrta Ugovora i raspravu o političkim aspektima, a druga je Tehnička radna grupa (sastavljena od proizvođača i potrošača proizvoda i materijala koji sadrže kristalni silicij) za izradu nacrta tehničkog dodatka Sporazuma, posebno za Vodič dobre prakse. Stručnjaci iz nacionalnih zdravstvenih ustanova – HSE (Velika Britanija), BerufGenossenschaften (Njemačka) i Instituto Nacional de silikoze (Španjolska) bili su podrška tehničkoj radnoj skupini.

Konačni tekst jednoglasno su odobrile pregovaračke strane, a pregovori su završili 25. travnja 2006. potpisivanjem Sporazuma, u nazočnosti povjerenika Spidla.

POTPISNICI (UDRUŽENJA EUROPSKOG INDUSTRIJSKOG SEKTORA)

 • BIBM: Međunarodni ured za armirani beton – www.bibm.org
 • CAEF Europsko udruženje ljevaonica – www.caef.org
 • CEEMET: Vijeće europskih poslodavaca u metalskoj industriji, inženjerstvu i novim tehnologijama – www.ceemet.org
 • CEMBUREAU: Europsko udruženje cementara – www.cembureau.eu
 • CERAME-UNIE: Europske keramičke industrije – www.cerameunie.eu
 • EMO: Europska organizacija industrije žbuke – www.euromortar.com
 • EURIMA: Europsko udruženje proizvođača izolacije – www.eurima.org
 • EUROMINES: Europsko udruženje za industrijske minerale – www.euromines.org
 • EUROROC: Europska i međunarodna federacija kamenarske industrije – www.euroroc.net
 • EXCA: Europsko udruženje proizvođača ekspandirane gline – www.exca.eu
 • FEVE: Europska federacija proizvođača staklene ambalaže – www.feve.org
 • GlassFibreEurope (bivši APFE): Europsko udruženje proizvođača staklene vune – www.glassfibreeurope.eu
 • Glass for Europe (bivši GEPVP): Europski proizvođači građevinskog, automobilskog i ambalažnog stakla – www.glassforeurope.com
 • IMA-Europe: Europsko udruženje industrije minerala – www.ima-europe.eu
 • UEPG: Europska udruga proizvođača agregata – www.uepg.eu

POTPISNICI EUROPSKE KONFEDERACIJE SINDIKATA

NEPSI VIJEĆE

Svako je potpisano udruženje europskih industrijskih sektora i sindikata zastupljeno u bipartitnom Vijeću koje se sastoji od 30 članova, uključujući 4 predsjedatelja, i to jednakim brojem predstavnika poslodavaca i zaposlenika.

NEPSI Vijeće jedino je tijelo za donošenje odluka u skladu sa Sporazumom. Unutar delegacija poslodavca i zaposlenika imenuju se dva stalna ko-predsjedatelja (iz proizvodnih industrija ) i dva stalna podpredsjedatelja (iz industrija daljnjih korisnika) za rukovođenje sastancima NEPSI vijeća. Vijeće je nadležno za :

 • Praćenje primjene i provedbe Sporazuma
 • Pitanja oko tumačenja i primjene
 • Primjenu dobre prakse
 • Komunikaciju s trećim stranama
 • Pregled sektorskih dvogodišnjih konsolidiranih izvještaja
 • Nacrt zbirnih izvješća i izvršnih sažetaka svake dvije godine
 • Vijeće donosi odluke konsenzusom ili dvostrukom većinom od 75%