1. NEPSI representerar 15 industrisektorer, med över 2 miljoner anställda och en verksamhet som överstiger 250 miljarder euro.

NEPSI är en förkortning för Europeiska nätverket för kvarts, som bildats av arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer i Europa som har undertecknat ”överenskommelse, om god hantering och säker användning av kristallin kvarts och produkter som innehåller detsamma, för att skydda arbetstagares hälsa” den 25 april 2006.

News

Save the date

22 November, Brussels – Come and participate in the launching of the new NEPSI IN ACTION Programme with a focus on the needs of SMEs and the young generation of workers.

NEPSI 2022 EXECUTIVE SUMMARY REPORT

The Executive Summary of the NEPSI 2022 Report is available.

NEPSI 2022 REPORTING

The implementation of the NEPSI Social Dialogue Agreement and our commitment to improve the health and safety of workers continues in 2022, despite the Covid-19 pandemic. The 2022 reporting of NEPSI Key Performance Indicators (KPIs) of the 2 last years (2020, 2021) starts on 17 January 2022 and will end on 17 March 2022.

Nepsi good practice guide illustrated with pimex videos

Available in 24 languages