Introduktion

VÄGLEDNINGEN TILL GOD PRAXIS

Vägledningen riktar sig till producenter och användare av produkter och råmaterial som innehåller kristallin kvarts. Målet är att tillhandahålla riktlinjer angående praktisk tillämpning av ett protokoll för hantering av respirabel kristallin kvarts samt vägledning om säker användning av produkter som innehåller kristallin kvarts på arbetsplatsen.

VERKTYG FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG (SMF verktygslåda)

The SME Toolkit is a set of digital and printable resources designed to inform and educate workers and other individuals on the potential health hazards posed by respirable crystalline silica.
The toolkit consists of four resources designed specifically for small & medium enterprises.

Good Practices: A Guide for SMEs
The NEPSI Agreement
The Agreement Guide
NEPSI Good Practices Posters

TRÄNING OCH E-LÄRING 

Här får du tillgång till NEPSIs interaktiva inlärningsmodul som ger dig verktyg och kunskap för att skydda dig själv på jobbet.
Modulen har utformats för att lära dig om de möjliga farorna med inandningsbar kristallinkiseldioxid (RCS) och hur du bäst skyddar dig mot farligt damm på jobbet.

 NEPSI Utbildningspaket

NEPSIs utbildningspaket för god praxis är en del av utbildningssteget för att genomföra NEPSIs goda praxis.

Varje PowerPoint-träningspaket täcker ett ämne som är relevant för arbetare inom alla branscher som använder material som innehåller kristallinkisel. Förpackningarna ger information om riskerna för exponering av damm relaterade till ämnet och god praxis och åtgärder för att minska dem. Syftet med utbildningen är att informera och utbilda arbetstagare med stöd av en utbildare för att hjälpa dem att använda kontrollåtgärderna effektivt och minska deras exponering för inandningsbar kristallinkiseldioxid (RCS) på arbetsplatsen.