NEPSI reprezentuje 15 sektorów przemysłu, t.j. więcej niż 2 miliony zatrudnionych i business przekraczający 250 miliardów €.

NEPSI jest akronimem, oznaczającym “Europejską Sieć Krzemionki”, utworzoną przez europejskie związki branżowe Pracowników i Pracodawców, które podpisały dokument Dialogu Społecznego „Porozumienie dotyczące ochrony zdrowia pracowników poprzez prawidłowe obchodzenie się i użytkowanie krzemionki krystalicznej i produktów, które zawiera” w dniu 25 kwietnia 2006 r.

News

Save the date

22 November, Brussels – Come and participate in the launching of the new NEPSI IN ACTION Programme with a focus on the needs of SMEs and the young generation of workers.

NEPSI 2022 EXECUTIVE SUMMARY REPORT

The Executive Summary of the NEPSI 2022 Report is available.

NEPSI 2022 REPORTING

The implementation of the NEPSI Social Dialogue Agreement and our commitment to improve the health and safety of workers continues in 2022, despite the Covid-19 pandemic. The 2022 reporting of NEPSI Key Performance Indicators (KPIs) of the 2 last years (2020, 2021) starts on 17 January 2022 and will end on 17 March 2022.

Nepsi good practice guide illustrated with pimex videos

Available in 24 languages