EKSPOZYCJA NA KRZEMIONKĘ KRYSTALICZNĄ W MIEJSCU PRACY

Krzemionka krystaliczna (SiO2) jest podstawowym składnikiem materiałów, które mają mnóstwo zastosowań w przemyśle i są niezbędnym składnikiem wielu przedmiotów, używanych w naszym codziennym życiu. Jest rzeczą niemożliwą wyobrazić sobie domy bez cegieł, zaprawy murarskiej lub okien, samochody bez silników lub przednich szyb, albo życie bez dróg lub innych infrastruktur transportowych, i bez przedmiotów codziennego użytku, takich jak te wykonane ze szkła lub ceramiki.

Wbrew temu, że krzemionka krystaliczna jest wszechobecna w przyrodzie, wdychanie drob- nego pyłu, zawierającego jej cząstki, może stanowić zagrożenie, ograniczone do miejsca pra- cy. Rozumiejąc, że takie wystawienie na jej działanie może być kontrolowane, główne gałę- zie przemysłu, zatroskane możliwością ekspozycji na respirabilną krzemionkę krystaliczną, zgodziły się przedsięwziąć odpowiednie i wiarygodne kroki dla poprawy warunków pracy.

OGRANICZENIA ZAWODOWE DOTYCZĄCE WYSTAWIENIA NA DZIAŁANIE

Następująca tabela pokazuje ograniczenia zawodowe, dotyczące wystawienia na działanie kwarcu, krystobalitu i trydymitu, stosowane w krajach europejskich.

Download OEL EU-27 Table Quartz-Cristoballte-Tridymite
Updated February 2022