SPRAWOZDANIA

Sygnatariusze Porozumienia  zapewnili informację w swoim podaniu w ramach branży,      po raz pierwszy w 2008 r. i czynili tak co dwa lata od tej pory, w zgodzie z Artykułem 7 Porozumienia, który wymaga zbierania informacji na miejscu i jej konsolidacji przed podaniem do wiadomości Rady NEPSI .

W tym celu opracowano format sprawozdania i włączono go do Porozumienia jako Aneks 3. Ten format pozwala każdemu z 15 sygnatariuszy europejskich stowarzyszeń branżowych zapewnić Radzie NEPSI  dane ilościowe do podania  po konsolidacji na miejscu do pozio- mów  Unii Europejskiej.

Skonsolidowane sprawozdania poziomu Unii Europejskiej tworzą bazę Sprawozdania Podsumowującego w zastosowaniu Porozumienia  i zaadresowane są do Rady Europy , Państw Członkowskich i władz, odpowiedzialnych za zdrowie i bezpieczeństwo.

W celu ułatwienia sprawozdawczości Rada NEPSI stworzyła system sprawozdań online, żeby zapewnić harmonijną procedurę sprawozdawczą i zbieranie danych, i dzięki temu spójne wyniki.Takie narzędzie zmniejsza wysiłek sprawozdawczy i konsolidację nakładu pracy dla sektorów, które reprezentują tysiące miejsc, oraz zapewnia jednakowe instrukcje i wskazówki dla wszystkich sygnatariuszy.

2007 WSTĘPNE SPRAWOZDANIE Z ZASTOSOWANIA POROZUMIENIA

W 2007 r., Rada NEPSI zdecydowała się wydać Wstępne Sprawozdanie Zbiorcze o stanie zastosowania Europejskiego Dialogu Społecznego w sprawie ochrony zdrowia pracowników poprzez prawidłowe obchodzenie się i użytkowanie krzemionki krystalicznej i produktów, które zawiera)  w ramach przemysłów sygnatariuszy, żeby podtrzymywać proaktywne wysiłki, zapoczątkowane na etapie negocjacji, i zapewnić natychmiastowe   i efektywne rozprzestrzenienie się Porozumienia. I tak, sześć miesięcy po wprowadzeniu  w życie, informacja o wysiłkach już osiągnęła swoje pełne zastosowanie  jako Porozumienie i jej przeniesienie na poziom narodowy zostało osiągnięte.

Podsumowanie zarządcze ze sprawozdania wstępnego jest dostępne.

SPRAWOZDANIA Z ZASTOSOWANIA POROZUMIENIA W LATACH 2008, 2010, 2012, 2014 i 2016

W 2008, 2010, 2012, 2014 i 2016, Rada NEPSI  przyjęła swoje Sprawozdania Podsumowujące   o  stanie zastosowania Europejskiego Porozumienia  Dialogu Społecznego   w sprawie ochrony zdrowia pracowników poprzez prawidłowe obchodzenie się i użytkowanie krzemionki krystalicznej i produktów, które zawiera).  

Sprawozdania Podsumowujące są dostępne po angielsku, po francusku i po niemiecku na stronie z dokumentami tej witryny.

Następujace dokumenty ze wskazówkami, dotyczącymi sprawozdań, i używania do tego systemu online, są dostępne  na stronie z dokumentami tej witryny.

  • Wskazówki ogólne: organizowanie sprawozdań, zasady dotyczące sytemu (PPT) (Aktualizacja z 2010)
  • Wskazówki dla Sektora Stowarzyszeń Unii Europejskiej (PPT) (Aktualizacja z 2010)
  • Wskazówki dla Narodowego Sektora Stowarzyszeń (PPT) (Aktualizacja z 2010)
  • Wskazówki dla Kompanii Kontrolujących (PPT)
  • Wskazówki dla Kompanii (PPT) (Aktualizacja z 2010)
  • Wskazówki dla Stron (PPT) (Aktualizacja z 2010)
  • Wskazówki w języku angielskim PDF dla użytkowników nie podających danych na stronie (Unia Europejskalub Narodowy Sektor Stowarzyszeń, Kompanii Kontrolujących, Kompanii) (2012)
  • Wskazówki w języku angielskim PDF dla Stron i Kompanii – bezpośrednie sprawozdanie danych strony (2012)
  • Wskazówki PDF w innych językach (2012)

Guidance for Company and Site level

Guidance for EU and National Associations