FILMY VIDEO

Filmy PIMEX zostały przygotowane w celu zilustrowania efektywności dobrych praktyk NEPSI (Zobacz rozdział Przewodnik Dobrych Praktyk) w redukcji zawodowego wystawienia na pył.

The videos are available in 22 languages of the EU by clicking on the appropriate link in the language menu.

PIMEX (Picture Mix Exposure = Mieszana ekspozycja obrazu) jest metodą monitoringu z filmem video, który pokazuje codzienną higienę pracy. Bazuje ona na mieszaniu obrazów z kamery wideo, filmującej robotnika, wykonującego swoje zadanie, z jednoczesnymi pomiarami wystawienia go na pył, i porównywaniu, czy zadanie jest wykonywane zgodnie z praktycznymi zaleceniami NEPSI, czy też innymi zwyczajami, które nie redukują ekspo- zycji pyłu. Główna idea tej metody polega na uwidocznieniu niebezpieczeństw w miejscu pracy, zwykle niezauważalnymi, i dzięki temu ułatwienie ich redukcji.

Filmy PIMEX są wspaniałym narzędziem wizualnym, które może być użyte w następujących sytuacjach:

  • Szkolenie robotników;
  • Wizualizacja jako dobra metoda praktyczna;
  • Podnoszenie świadomości i motywowanie managerów, żeby stosowali bezpieczne procedury pracy lub podejmowali stosowne kroki;

Watch all videos