Wstęp

PRZEWODNIK DOBRYCH PRAKTYK

Celem tego podręcznika jest dostarczenie wskazówek producentom i użytkownikom wyrobów i materiałów zawierających krzemionkę krystaliczną, na temat praktycznego stosowania programu zarządzania respirabilną krzemionką krystaliczną oraz wskazówek bezpiecznego użytkowania w miejscu pracy produktów zawierających krzemionkę krystaliczną.

ZESTAW NARZĘDZI DLA MŚP

The SME Toolkit is a set of digital and printable resources designed to inform and educate workers and other individuals on the potential health hazards posed by respirable crystalline silica.
The toolkit consists of four resources designed specifically for small & medium enterprises.

Good Practices: A Guide for SMEs
The NEPSI Agreement
The Agreement Guide
NEPSI Good Practices Posters

SZKOLENIA I E-LEARNING

Możesz tu uzyskać dostęp do interaktywnego modułu szkoleniowego NEPSI, który zapewni Ci narzędzia i wiedzę, abyś mógł chronić się w pracy.

Moduł został opracowany, aby nauczyć Cię o możliwych zagrożeniach związanych z respirabilną krzemionką krystaliczną (RKK) oraz o tym, jak najlepiej chronić się przed niebezpiecznym pyłem w pracy. 

 NEPSI Pakiety szkoleniowe

Pakiety szkoleniowe NEPSI dotyczące dobrych praktyk są częścią etapu edukacyjnego związanego z wdrażaniem dobrych praktyk NEPSI.

Każdy pakiet szkoleniowy w programie PowerPoint obejmuje temat istotny dla pracowników we wszystkich branżach, które używają materiałów zawierających krzemionkę krystaliczną. Pakiety zawierają informacje o zagrożeniach spowodowanych narażeniem na pył i związanych z tematem oraz o dobrych praktykach i dostępnych środkach do ich ograniczania. Celem szkolenia jest poinformowanie i edukacja pracowników, przy wsparciu instruktora, aby pomóc im skutecznie stosować środki kontroli i zmniejszyć ich narażenie na respirabilną krzemionkę krystaliczną (RKK) w miejscu pracy.