1. Η NEPSI εκπροσωπεί 15 βιομηχανικούς κλάδους, δηλαδή περισσότερους από 2 εκατομμύρια εργαζόμενους και κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 250 δισεκατομμύρια δολάρια.

NEPSI είναι το ακρωνύμιο για το «Ευρωπαϊκό Δίκτυο για το Πυρίτιο» που σχηματίστηκε από κλαδικές ενώσεις ευρωπαίων εργαζομένων και εργοδοτών, οι οποίοι υπέγραψαν κατόπιν Κοινωνικού Διαλόγου τη Συμφωνία σχετικά με την Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων μέσω της ορθής διαχείρισης και χρήσης του κρυσταλλικού πυριτικού και των προϊόντων που το περιέχουν, στις 25 Απριλίου 2006.

News

Save the date

22 November, Brussels – Come and participate in the launching of the new NEPSI IN ACTION Programme with a focus on the needs of SMEs and the young generation of workers.

NEPSI 2022 EXECUTIVE SUMMARY REPORT

The Executive Summary of the NEPSI 2022 Report is available.

NEPSI 2022 REPORTING

The implementation of the NEPSI Social Dialogue Agreement and our commitment to improve the health and safety of workers continues in 2022, despite the Covid-19 pandemic. The 2022 reporting of NEPSI Key Performance Indicators (KPIs) of the 2 last years (2020, 2021) starts on 17 January 2022 and will end on 17 March 2022.

Nepsi good practice guide illustrated with pimex videos

Available in 24 languages