ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το κρυσταλλικό πυριτικό (SiO2) αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό υλικών που έχει ποικιλία χρήσεων στη βιομηχανία και είναι σημαντική σε πολλά προϊόντα και αντικείμενα που χρησιμοποιούμε καθημερινά: είναι αδύνατο να φανταστούμε σπίτια χωρίς τούβλα, κονίαμα ή παράθυρα, αυτοκίνητα χωρίς κινητήρες ή παρ-μπριζ, πόλεις χωρίς δρόμους ή άλλες συγκοινωνιακές υποδομές και καθημερινά αντικείμενα που παρασκευάζονται από γυαλί ή κεραμικά.

Παρότι το κρυσταλλικό πυριτικό χρησιμοποιείται ευρέως, η εισπνοή της λευκής σκόνης που περιέχει, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο ο οποίος περιορίζεται στον χώρο εργασίας. Εφόσον αυτή η έκθεση μπορεί να ελεγχθεί, οι κύριες βιομηχανίες που επηρεάζονται από το πρόβλημα και τις πιθανές εκθέσεις σε αναπνεύσιμο κρυσταλλικό πυριτικό συμφώνησαν στη λήψη κατάλληλων και αξιόπιστων μέτρων για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών.

ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα Όρια επαγγελματικής έκθεσης (OEL) για χαλαζία, χριστοβαλίτη και τριδυμίτη που εφαρμόζονται στις ευρωπαϊκές χώρες.

Download OEL EU-27 Table Quartz-Cristoballte-Tridymite
Updated February 2022