EXPONERING FÖR KRISTALLIN KVARTS PÅ ARBETSPLATSEN

Kristallin kvarts (SiO2) är en nödvändig beståndsdel i många material som används i industrin, på en mängd olika sätt, och det är en livsviktig del i många produkter och föremål som vi använder varje dag. Det går inte att föreställa sig hus utan tegelstenar, murbruk eller fönster, bilar utan motorer eller vindrutor, tillvaron utan vägar eller andra kommunikationsleder. Eller utan vardagsprylar i glas eller keramik.

Även om kristallin kvarts förekommer överallt i naturen, är det bara när det är begränsat till arbetsplatsen som det kan vara farligt att andas in fint damm som innehåller en del av det. Eftersom sådan exponering ändå kan kontrolleras, har de största industrierna som berörs av möjlig exponering för respirabel kristallin kvarts kommit överens om lämpliga och trovärdiga åtgärder för att förbättra arbetsförhållandena.

YRKESHYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN

I följande tabell visas de yrkeshygienska gränsvärden för kvarts, kristobalit och tridymit som gäller i europeiska länder.

Download OEL EU-27 Table Quartz-Cristoballte-Tridymite
Updated February 2022