VIDEOKLIPP

PIMEX-videoklipp har tagits fram för att illustrera hur NEPSI:s goda praxis fungerar (se kapitlet Vägledning till god praxis) för att minska exponeringen för damm på arbetsplatser.

The videos are available in 22 languages of the EU by clicking on the appropriate link in the language menu.

PIMEX (PIcture Mix Exposure) är en videometod för övervakning av exponering som används i arbete med yrkeshygien. Den bygger på att bilder från en videokamera som filmar en arbetstagare som utför sin uppgift blandas med en samtidig mätning av hur exponerad arbetstagaren är för damm, och jämför när uppgiften utförs enligt NEPSI:s rekommenderade praxis med någon annan praxis där dammexponeringen inte är minskad. Huvudidén med metoden är att göra osynliga faror i arbetsmiljön synliga och på så sätt göra det lättare att reducera dem.

PIMEX-videoklipp är ett utmärkt visuellt verktyg som kan användas i följande situationer:

  • Utbildning av arbetstagare
  • Synliggörande av en god praxismetod
  • Medvetandehöjning och motivering för chefer att använda säkra arbetsrutiner eller vidta åtgärder

Watch all videos