IZVJEŠĆIVANJE

Potpisnici Sporazuma prvi su put dostavili informacije o njegovoj primjeni u svojem području 2008., i otada to čine to svake dvije godine, u skladu s člankom 7 Sporazuma u kojem se zahtijeva da se informaciije prikupe na razini mjesta i konsolidiraju prije nego ih se proslijedi NEPSI Vijeću.

U tu je svrhu razvijen format izvješćivanja i uključen u Sporazum kao Dodatak 3. Ovaj format omogućuje da svaka od 15 potpisnica udruga EU sektora dostavi NEPSI Vijeću brojčane podatke o primjeni Sporazuma, nakon što su već prikupljeni i konsolidirani od mjesta do razine EU sektora.

Konsolidirana izvješća na razini sektora EU čine temelj sažetih izvješća o primjeni Sporazuma koja će biti upućena Europskoj komisiji, zemljama članicama i tijelima nadležnim za zdravlje i sigurnost.

Kako bi se olakšalo prijavljivanje, NEPSI Vijeće je napravilo online sustav izvješćivanja za usklađivanje postupka izvješćivanja, prikupljanje podataka i dobivanje koherentnih rezultata. Na taj se način smanjuje količina posla konsolidacije za sektore koji predstavljaju tisuće mjesta i osigurava se da svi dobiju iste upute i smjernice o izvještavanju, od potpisnika na europskoj razini do svakog mjesta koje primjenjuje Sporazum.

Preliminarno izvješće o primjeni Sporazuma iz 2007.

NEPSI Vijeće je 2007.godine odlučilo izdati preliminarni Sažetak izvješća o stanju primjene europskog socijalnog dijaloga “Sporazuma o zaštiti zdravlja radnika kroz pravilno rukovanje i korištenje kristalnog silicija te proizvoda koji ga sadrže” unutar industrija potpisnica. Cilj je Sažetka da se održe proaktivni napori pokrenuti u pregovaračkoj fazi koji osiguravaju hitno i učinkovito širenje ideja Sporazuma. Dakle, šest mjeseci nakon stupanja na snagu prikupljene su informacije o naporima koji su već postignuti ka punoj primjeni Sporazuma i njihovom provođenju na nacionalnoj razini.

Izvršni sažetak ovog preliminarnog izvješća je dostupan.

Izvješća o primjeni Sporazuma iz 2008., 2010., 2012., 2014. i 2016.

NEPSI Vijeće je 2008., 2010., 2012., 2014 i 2016. prihvatilo Sažetak izvješća o stanju primjene europskog socijalnog dijaloga “Sporazuma o zaštiti zdravlja radnika kroz pravilno rukovanje i korištenje kristalnog silicija te proizvoda koji ga sadrže.”

Izvršni sažeci ovih izvješća dostupni suna EN – FR – DE sa stranice Dokumenti ove web stranice.

Sljedeći dokumenti s uputama o izvješćivanju i korištenju on-line sustava su na raspolaganju na stranici Dokumenti ove web-stranice:

  • Opće smjernice: organizacija izvješća, načela sustava (PPT) (ažurirano 2010)
  • Smjernice za sektorske udruge EU (PPT) (ažurirano 2010)
  • Smjernice za udruge nacionalnih sektora (PPT) (ažurirano 2010)
  • Smjernice za upravljanje tvrtkama (PPT)
  • Upute za tvrtke (PPT) (ažurirano 2010)
  • Upute za web stranice (PPT) (ažurirano 2010)
  • ENGLESKI- PDF upute za korisnike koji ne izvještavaju podatke o lokaciji (EU ili udruge nacionalnih sektora, kontroling tvrtke, tvrtke) (2012)
  • ENGLESKI- PDF upute za one koji izravno izvještavaju (2012)
  • Smjernice u PDF-u drugim jezicima (2012)

Guidance for Company and Site level

Guidance for EU and National Associations