Nepsi

NEPSI alan järjestöissä ja niiden vastine ammattiliittoja neuvotellut monialaista sosiaalista vuoropuhelua välisen 01 syyskuu 2005 ja 2. helmikuuta 2006.

Euroopan komissio tuki hanketta, määrittelemällä sen innovatiivisia: todellakin, missä Euroopan sosiaalinen vuoropuhelu sopimukset ovat yleensä alakohtaisia tai rajat teollisuuden, tämä on ensimmäinen laatuaan. EY budjetti myönnettiin kattamaan neuvottelujen ja Euroopan toimialajärjestöt, jotka eivät vielä kuulu sosiaalisen vuoropuhelun komitean EU: n tasolla katsottiin voivat osallistua näihin neuvotteluihin tutkimisen jälkeen komissio.

Kaksi työryhmää varten neuvottelujen: yksi ohjausryhmän työryhmän laatimaan sopimuksen ja keskustella poliittisia näkökohtia, ja yksi teknisen työryhmän (joka koostuu tuottajien ja kuluttajien tuotteita ja materiaaleja, jotka sisältävät kiteistä piidioksidia) laatia tekniset liitteet sopimuksen etenkin hyvän käytännön oppaan. Asiantuntijaa kansallisista terveydenhuollon laitokset – HSE (UK), The BerufGenossenschaften (D) ja Instituto Nacional de Silikoosi (ES) – kannatti tekninen työryhmä.

Lopullinen teksti on yksimielisesti hyväksymän neuvottelun osapuolet ja neuvottelut päättyivät 25. huhtikuuta 2006, jolloin sopimuksen allekirjoittamisesta, läsnäollessa komissaari Spidla.

ALLEKIRJOITTANEET EUROOPAN TEOLLISUUDEN TOIMIALAJÄRJESTÖJEN

ALLEKIRJOITTANEET eurooppalaisten ammattiyhdistysten

NEPSI NEUVOSTON

Jokainen allekirjoittaja eurooppalaisen teollisuuden alan yhdistys ja ammattiliiton on edustettuina bi-partite neuvoston 30 jäsentä, mukaan lukien 4 puheenjohtajat, joissa on yhtä monta edustajaa työnantaja- ja työntekijöiden valtuuskunnat.
NEPSI neuvosto on ainoa päättävä elin sopimuksen mukaisesti. Kaksi pysyvää puheenjohtajat (alkaen tuottavassa teollisuudessa) ja kaksi pysyvää varapuheenjohtajaa puheenjohtajien (alavirran-käyttäjä teollisuus) nimitetään kesken työnantajan ja työntekijän valtuuskunnat tuoli NEPSI neuvoston kokouksissa.
Tämä neuvosto on vastuussa:

  • seuranta hakemuksen ja sopimuksen täytäntöönpanoa
  • Tulkinta ja soveltaminen kysymyksiä
  • mukauttaminen hyvät käytännöt
  • Viestintä kolmansien osapuolten
  • Katsaus alojen kaksivuotiskertomukset konsolidoitu selvitys
  • laadinta yhteenvetoraporttien ja tiivistelmät kahden vuoden välein.
  • Neuvosto tekee päätöksiä yksimielisesti tai kaksinkertainen enemmistö 75%.