Johdanto

GOOD PRACTICE GUIDE

Tämän oppaan tavoite on ohjeistaa kiteistä piidioksidia sisältävien tuotteiden ja materiaalien tuottajia ja käyttäjiä siitä, miten käytännössä toteuttaa ohjelmaa hengitettävän kiteisen piidioksidin hallitsemiseksi työpaikalla. Lisäksi se tarjoaa ohjeita kiteistä piidioksidia sisältävien tuotteiden turvallisesta käytöstä työpaikoilla.

SME TOOLKIT

The SME Toolkit is a set of digital and printable resources designed to inform and educate workers and other individuals on the potential health hazards posed by respirable crystalline silica.
The toolkit consists of four resources designed specifically for small & medium enterprises.

Good Practices: A Guide for SMEs
The NEPSI Agreement
The Agreement Guide
NEPSI Good Practices Posters

TRAINING  & E-LEARNING 

Täällä voit käyttää NEPSI:n vuorovaikutteista oppimismoduulia, joka tarjoaa sinulle työkaluja ja tietoa, joiden avulla suojaat itsesi työssä.

Moduuli on suunniteltu opettamaan hengitettävän kiteisen piidioksidin (RCS) mahdollisista vaaroista ja siitä, miten voit parhaiten suojautua vaaralliselta pölyltä työssä. 

 NEPSI GOOD PRACTICE TRAINING PACKS

NEPSI:n hyvien käytäntöjen koulutuspaketit ovat osa NEPSI:n hyvien käytäntöjen toteuttamisen koulutusvaihetta.

Jokainen PowerPoint-koulutuspaketti kattaa aiheen, joka on tärkeä kiteistä piidioksidia sisältäviä materiaaleja käyttäville teollisuudenaloille. Paketit tarjoavat tietoa aiheeseen liittyvistä pölyaltistumisriskeistä sekä olemassa olevista hyvistä käytännöistä ja toimenpiteistä niiden vähentämiseksi. Koulutuksen tarkoituksena on kouluttajan tuella tiedottaa ja kouluttaa työntekijöitä valvontatoimenpiteiden tehokkaasta käytöstä ja hengitettävälle kiteiselle piidioksidille (RCS) altistumisen vähentämisestä työpaikalla.