SOSIAALINEN VUOROPUHELU

Taide. 139 nojalla antaa mahdollisuuden työmarkkinaosapuolten solmia sopimussuhteet ja erityisesti allekirjoittamaan Euroopan sosiaalisen vuoropuhelun sopimukset.

Alunperin yhteinen työmarkkinaosapuolille komiteat perustettu EY neuvoa-antavia elimiä, jonka avulla yhteyksiä eurooppalaisten työntekijöiden edustajien ja työnantajia hyväksymään ei-sitovia päätöslauselmia, julistuksia ja yhteisiä lausuntoja näissä työmarkkinaosapuolten komiteoissa.

Lopulta sopimukset neuvotellaan Euroopan työmarkkinaosapuolet saa annettava oikeudellinen läpi neuvoston päätöstä ja sen kansallisen lainsäädännön osaksi kunkin jäsenvaltion tai muuta toteuttaa itsenäisesti työmarkkinaosapuolet kansallisten menettelyjen mukaisesti ja käytäntöjen.