The Sopimus

Sopimus on saatavana kussakin 24 EU-kielellä klikkaamalla asianmukaista linkkiä kielivalikossa.

YDIN SOPIMUKSEN TEKSTI TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYDEN SUOJELUSTA OIKEAN KÄSITTELYN JA KITEISEN PIIDIOKSIDIN JA SITÄ SISÄLTÄVIEN TUOTTEIDEN RAKENNE ON SEURAAVA:

ARTIKKELIT 1-15, VASTAAVASTI: TAVOITTEET, SOVELTAMISALA, MÄÄRITELMÄT, PERIAATTEET, HYVÄT KÄYTÄNNÖT, SEURANTA, RAPORTOINTI JA PARANTAMINEN, NEUVOSTO-SIHTEERISTÖ, LUOTTAMUKSELLISUUS, TERVEYSVALVONTAPROTOKOLLA, TUTKIMUS-TIEDONKERUU, KESTO-REVISION, OSAPUOLIEN VAIHDOKSET, MUUT, ENTRY VOIMAAN. SEURAAVAT ASIAKIRJAT SISÄLLYTETÄÄN LIITTEINÄ SOPIMUKSEN:

  • LIITE 1 HYVÄT KÄYTÄNNÖT (HYVÄ KÄYTÄNTÖ -OPAS)
  • LIITE 2 PÖLYNVALVONTAMENETTELY
  • LIITE 3 RAPORTOINTIMUOTO
  • LIITE 4 LUETTELO TUTKIMUSPROJEKTEISTA
  • LIITE 5 TEOLLISUUSALOJEN KUVAUKSET
  • LIITE 6 NEUVOSTOLLE – SECRETARIA
  • LIITE 7 MENETTELY MUKAUTTAMINEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT
  • LIITE 8 HEALTH SILIKOOSIA VARTEN

Tällä kulmakivi Sopimuksen on riskinarviointimenettelyn mahdollisista vastuita hengitettävää kiteistä piidioksidia työpaikalla, joka on suoritettava säännöllisesti, jotta voidaan auttaa määrittämään, mitkä toimet tai hyviä käytäntöjä soveltaa tarvittaessa ja varmistaa jatkuvan parantamisen. Riskien arviointimenettelyä on yksityiskohtaisesti liitteessä I sopimuksen, Good Practice Guide.

Olipa johtuvat riskinarvioinnin vaatimukset, niiden tulokset tai päätyttyä sopimuksen, useita muita toimenpiteitä olisi sovellettava noudattaen EU: n lainsäädännön: Pölynkestotestin seurantaa, koulutusta ja terveydentilan seurantaa.

Sovellus Sopimuksen ja hyvät käytännöt seurataan mukaan erityistä menettelyä: raportointi toteutetaan-out kahden vuoden välein (vuodesta 2008) paikasta toiseen Euroopan alan tasolla. Tämä prosessi mahdollistaa kaksisuuntaisen partite NEPSI neuvoston koostuisi jokaisen allekirjoittajan yhdistyksen laatia yhteenvedon siitä, että EY, jäsenvaltiot ja vastaavat viranomaiset terveyden ja turvallisuuden soveltamisesta sopimuksen.

Sopimuksen käännetty 20 virallisella EU-kielellä ja tuli voimaan 6 kuukautta sen allekirjoittamista, 25. lokakuuta 2006. Se on avoinna allekirjoittamista varten aloihin, jotka haluavat liittyä myöhemmin. Se on itsenäinen sopimus ja siksi pantu täytäntöön allekirjoittaneille osapuolille.