Nepsi

A NEPSI iparági szervezetek és a nekik megfelelő szakszervezeti szövetségek tárgyalásokat folytattak egy multiszektorális szociális párbeszéd megállapodásért 2005. szeptember 1. és 2006. február 2. között.

Az Európai Bizottság támogatta a projektet, innovatívnak minősítve: valóban, az európai szociális párbeszéd megállapodások általában szektorálisak vagy iparágakat átfogóak, ezért ez az első a maga nemében. A tárgyalások költségeinek a fedezésére az EK költségvetést biztosított, az Európai szakmai szövetségeket, akik eddig még EU-szinten nem voltak tagjai a szociális párbeszéd bizottságnak, alkalmasnak tekintették, hogy részt vegyenek a tárgyalásokon, miután a Bizottság átvizsgálta őket.

Két munkacsoportot állítottak fel a tárgyalásokhoz: egy Kormánymű munkacsoport, amely elkészíti a Megállapodás vázlatát, és megvitatja a politikai aspektusokat, valamint egy Műszaki munkacsoportot (olyan termékek és anyagok gyártóiból és fogyasztóiból áll össze, amelyek kristályos szilícium-dioxidot tartalmaznak), amely elkészíti a Megállapodás műszaki mellékleteit, legfőképpen a Gyakorlati útmutatót. Nemzeti egészségügyi intézetek szakértői – a HSE (UK), a BerufGenossenschaften (D) és az Instituto Nacional de Silicosis (ES) – támogatták a műszaki munkacsoportot.

A végleges szöveget egyhangúlag fogadták el a tárgyaló Felek és a tárgyalások 2006. április 25-én lezárultak Spidla biztos úr jelenlétében, a Megállapodás aláírásával.

ALÁÍRÓ EURÓPAI IPARI ÁGAZATOK EGYESÜLETEI

 • BIBM: International Bureau for Precast Concrete (Előre Gyártott Beton Nemzetközi Hivatala) – www.bibm.org
 • CAEF The European Foundry Association ((Európai Öntőműhelyek Egyesülete)) – www.caef.org
 • CEEMET: Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-Based Industries (Fém-, Gépészeti- és Műszaki Alapú Iparágak Európai Munkáltatóinak Tanácsa) – www.ceemet.org
 • CEMBUREAU: The European Cement Association (Európai Öntőműhelyek Egyesülete) – www.cembureau.eu
 • CERAME-UNIE: The European Ceramics Industries (Európai Kerámiaipari Egyesület) – www.cerameunie.eu
 • EMO: European Mortar Industry Organization (Európai Vakolóanyag-gyártók Ipari Szervezete) – www.euromortar.com
 • EURIMA: European Insulation Manufacturers Association (Európai Szigetelőanyag-gyártók Egyesülete) – www.eurima.org
 • EUROMINES: European Association of Mining Industries (Bányászati Iparágak Európai Egyesülete) – www.euromines.org
 • EUROROC: European and International Federation of Natural Stones Industries (Természetes Kövek Iparágainak Európai és Nemzetközi Szövetsége) – www.euroroc.org
 • EXCA: European Expanded Clay Association (Európai Duzzasztott Agyag Egyesülete) – www.exca.eu
 • FEVE: European Container Glass Federation (Európai Üvegtartály Szövetség) – www.feve.org
 • GlassFibreEurope (néhai APFE): European Glass Fibre Producers Association (Európai Üvegszálgyártók Egyesülete) – www.cpivglass.be
 • Glass for Europe (néhai GEPVP): Europe’s Manufacturers of Building, Automotive and Transport Glass (Síküveggyártók Európai Egyesülete) – www.glassforeurope.com
 • IMA-Europe: European Industrial Minerals Association (Ipari Ásvány Egyesület) – www.ima-europe.eu
 • UEPG: European Aggregates Association (Európai Gépcsoport Egyesület) – www.uepg.eu

ALÁÍRÓ EURÓPAI SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGEK

Minden egyes Európai ipari ágazati egyesület és szakszervezeti szövetséget egy 30 főből álló kétoldalú tanács képviseli, többek közt 4 elnök, ezzel egyenlő számú, a munkáltató- és munkavállaló delegáció képviselő.
A NEPSI tanács az egyetlen döntéshozó testülete a Megállapodásnak. Két állandó társelnököt (az építőiparból) és két állandó al-társelnököt (a későbbi felhasználói iparból) jelölnek ki a Munkavállaló és a Munkáltató delegációk között, hogy ők elnököljék a NEPSI Tanács gyűléseit.
A tanács a következőkért felelős:

 • A megállapodás alkalmazásának és kivitelezésének nyomon követése
 • Értelmezési és alkalmazási problémák
 • A Helyes gyakorlatok adaptációja
 • Kommunikáció a harmadik felekkel
 • Az ipar kétéves konszolidált jelentéseinek a felülvizsgálata
 • Az összefoglaló jelentések és vezetői összefoglalók elkészítése két évenként.
 • A Tanács konszenzussal vagy a 75% kettős többségével dönt.