A MEGÁLLAPODÁS

A Megállapodás az EU mind a 24 nyelvén elérhető a nyelvi menüben a megfelelő linkre történő kattintás által.

A Megállapodás a dolgozók egészségvédelméről a kristályos szilícium-dioxid és a kristályos szilícium-dioxid tartalmú termékek megfelelő kezelésére és használatára vonatkozó előírások alapján központi szövege az alábbiak alapján épül fel:

1-15. cikkely, rendre: Célok, Hatókör, Meghatározások, Irányelvek, Iránymutató gyakorlat, Ellenőrzés, Jelentések, fejlesztések, A Tanács, Titoktartás, Egészségügyi felügyelet, Kutatás – Adatgyűjtés, Időtartam – Felülvizsgálat, Felek megváltozása, Vegyes rendelkezések, Hatálybalépés A következő dokumentumokat csatolták mellékletként a Megállapodáshoz:

  • 1. melléklet Iránymutató gyakorlat (Gyakorlati útmutató)
  • 2. melléklet Porellenőrzési protokoll
  • 3. melléklet Jelentésformátum
  • 4. melléklet Kutatási projektek listája
  • 5. melléklet Iparágak leírása
  • 6. melléklet A Tanács – A Titkárság
  • 7. melléklet Az iránymutató gyakorlat alkalmazásának lépései
  • 8. melléklet Szilícium-dioxiddal kapcsolatos egészségügyi felügyeleti protokoll

A Megállapodás sarokköve a munkahelyen található belélegezhető kristályos szilícium-dioxid lehetséges expozíciójával kapcsolatos kockázatértékelési eljárás, amelyet rendszeresen el kell végezni annak érdekében, hogy meg lehessen állapítani, hogy intézkedéseket vagy iránymutató gyakorlatokat kell alkalmazni ha szükséges, valamint a folyamatos fejlődés biztosítása érdekében. A kockázatértékelési eljárás a Megállapodás 1. mellékletében került részletezésre, a Gyakorlati útmutatóban.

Attól függően, hogy a kockázatértékelési előírásokból, azok eredményeiből vagy a Megállapodás intézkedéseiből származik, számos további intézkedést kell alkalmazni az uniós jogszabályokkal összhangban: porexpozíció megfigyelés, képzés és egészségügyi megfigyelés.

A Megállapodás és az Iránymutató gyakorlat alkalmazását egy egyedi eljárás alapján figyelik meg: A jelentéskészítés két évenként történik (2008-tól kezdődően) a helyszíntől az Európai ipari szintig. Ezen folyamat lehetővé teszi az aláíró egyesületek képviselőiből álló kétoldalú NEPSI Tanácsnak, hogy elkészítsen egy összefoglaló jelentést az EK, a tagállamok valamint a Megállapodás alkalmazásának az egészségüggyel és biztonsággal kapcsolatos tájékoztatásáért.

A Megállapodást 20 hivatalos EU nyelvre fordították le, majd 6 hónappal az aláírását követően hatályba lépett, 2006. október 25-én. Továbbra is nyitva marad a későbbi szakaszban csatlakozni kívánó iparágak számára. Ez egy egyhangú megállapodás, ezért az aláíró felek hajtják végre.