JELENTÉSKÉSZÍTÉS

A Megállapodás aláírói először 2008-ban osztottak meg információkat annak alkalmazásáról az iparágukon belül, majd ezt követően minden második évben a 7. cikkely alapján, amely szükségessé teszi a helyi szintű információ gyűjtést, amit a NEPSI Tanácsnak történő kiküldést megelőzően konszolidálnak.

Ebből a célból alakítottak ki egy jelentésformátumot, amelyet 3. mellékletként csatoltak a Megállapodáshoz. Ez a formátum lehetővé teszi a 15 uniós iparág egyesületnek, hogy mennyiségi adatokat biztosítsanak a NEPSI Tanács számára a Megállapodás alkalmazásával kapcsolatosan, miután azokat helyi szintről uniós iparág szintre gyűjtötték össze és konszolidálták.

A konszolidált uniós iparág szintű jelentések adják az Összefoglaló jelentés alapját, amely a Megállapodás alkalmazásáról, amelyet az EK-nak, a Tagállamoknak és az egészségügyért és a biztonságért felelős hatóságoknak fognak elküldeni.

A jelentés megkönnyítése érdekében, a NEPSI Tanács egy online jelentési rendszert hozott létre az összehangolt jelentési eljárás, az adatgyűjtés és ebből adódóan a koherens eredmények biztosítása érdekében. Ezen eszköz minimalizálja a jelentési erőfeszítést és a konszolidációs munkaterhelést azon iparágak számára, akik több ezer telephelyet képviselnek, valamint biztosítja, hogy mindenkinek, az európai szintű aláíróktól kezdve a Megállapodásban részt vevő telephelyekig, azonos utasításokat és útmutatásokat biztosítsanak a jelentéssel kapcsolatosan.

A MEGÁLLAPODÁS ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ 2007-ES ELŐZETES JELENTÉS

2007-ben, a NEPSI Tanács úgy döntött, hogy egy Előzetes összefoglaló jelentést ad ki az Európai Szociális Párbeszéd “Megállapodás a dolgozók egészségvédelméről a kristályos szilícium-dioxid és a kristályos szilícium-dioxid tartalmú termékek megfelelő kezelésére és használatára vonatkozó előírások alapján” alkalmazásának az aláíró iparágakon belüli állapotáról, a tárgyalási szakaszban megindított aktív erőfeszítések fenntartása érdekében, ezzel biztosítva a Megállapodás azonnali és hatékony terjesztését. Ezért, a hatálybalépése után hat hónappal már sikerült információkat begyűjteni a Megállapodás és annak nemzeti szinten történő teljes megvalósításával kapcsolatosan elért erőfeszítésekről.

Egy Vezetői összefoglaló érhető el ezen előzetes jelentésről.

A MEGÁLLAPODÁS ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ 2008-AS, 2010-ES, 2012-ES, 2014-ES ÉS 2016-ES JELENTÉSEK

2008-ban, 2010-ben, 2012-ben, 2014-ben és 2016-ben a NEPSI Tanács adoptálta az Európai Szociális Párbeszéd “Megállapodás a dolgozók egészségvédelméről a kristályos szilícium-dioxid és a kristályos szilícium-dioxid tartalmú termékek megfelelő kezelésére és használatára vonatkozó előírások alapján” alkalmazásának az állapotáról szóló Összefoglaló jelentéseit

Ezen jelentések Vezetői összefoglalói angol, francia és német nyelven érhetőek el az alábbi webhely dokumentumok oldalán

A fenti webhely dokumentumok oldalán a következő, a jelentéssel és az online rendszer használatával kapcsolatos útmutatók érhetők el:

  • Általános útmutatás: a jelentés megszervezése, a rendszer mögött rejlő elvek (PPT) (frissítve 2010)
  • Útmutatás az uniós iparág egyesületeknek (PPT) (frissítve 2010)
  • Útmutatás az nemzeti iparág egyesületeknek (PPT) (frissítve 2010)
  • Útmutatás Anyavállalatok számára (PPT)
  • Útmutatás Vállalatok számára (PPT) (frissítve 2010)
  • Útmutatás telephelyek számára (PPT) (frissítve 2010)
  • ANGOL nyelvű Útmutatás PDF a nem telephelyi adatokat jelentő felhasználók számára (uniós vagy nemzeti iparág egyesületek, Anyavállalatok, Vállalatok) (2012)
  • ANGOL nyelvű Útmutató PDF a közvetlenül telephelyi adatokat jelentő Telephelyek és Vállalatok számára (2012)
  • Útmutató PDF-ek egyéb nyelveken (2012)

Guidance for Company and Site level

Guidance for EU and National Associations