Nepsi

Organizatiile din sectorul industrial NEPSI și federațiile lor sindicale omoloage au negociat un Acord privind dialogul social multisectorial între 1 Septembrie 2005 și 02 Februarie 2006.

Comisia Europeană a sprijinit proiectul și l-a calificat ca inovativ: într-adevăr, acolo unde acordurile europene privind dialogul social sunt, de obicei, sectoriale sau intersectoriale, acesta este primul de acest gen.
Un buget CE a fost acordat pentru a acoperi costurile negocierii, iar asociațiile profesionale europene care nu erau încă membre ale unui comitet de dialog social la nivelul UE, au fost considerate ca fiind eligibile pentru a participa la această negociere, în urma unei examinări din partea Comisiei.

Pentru negociere au fost create două grupuri de lucru: un Grup de Coordonare pentru elaborarea acordului și discutarea aspectelor politice, și un Grup Tehnic (alcătuit din producători și consumatori de produse și materiale ce conțin siliciu cristalin) pentru elaborarea anexelor tehnice ale Acordului, în special Ghidul de Bune Practici. Experți din institutele naționale de sănătate – HSE (UK), al BerufGenossenschaften (D) și Instituto Nacional de Silicosis (ES) – au sprijinit grupul tehnic de lucru.

Textul final a fost aprobat în unanimitate de către Părțile participante la negocieri, iar negocierile s-au încheiat la 25 Aprilie 2006, odată cu semnarea Acordului, în prezența comisarului Spidla.

ASOCIAȚIILE EUROPENE SECTORIALE INDUSTRIALE SEMNATARE

 • BIBM: Biroul Internațional pentru Beton Prefabricat – www.bibm.org
 • CAEF: Asociația Europeană de Turnătorie – www.caef.org
 • CEEMET: Consiliul European al Angajatorilor din Industria Metalului, Ingineriei și Tehnologiilor – www.ceemet.org
 • CEMBUREAU: Asociația Europeană a Cimentului – www.cembureau.eu
 • CERAME-UNIE: Industria Europeană de Ceramică – www.cerameunie.eu
 • EMO: Organizația Europeană a Industriei Mortarului – www.euromortar.com
 • EURIMA: Asociația Europeană a Producătorilor de Izolații – www.eurima.org
 • EUROMINES: Asociația Europeană a Industriei Miniere – www.euromines.org
 • EUROROC: Federația Europeană și Internațională a Industriilor de Pietre Naturale – www.euroroc.org
 • EXCA: Asociația Europeană de Argilă Expandată – www.exca.eu
 • FEVE: Federația Europeană a Recipientelor din Sticlă – www.feve.org
 • GlassFibreEurope (fosta APFE): Asociația Europeană a Productătorilor de Fibră de Sticlă – www.cpivglass.be
 • Glass for Europe (fosta GEPVP): Producătorii Europeni de Sticlă pentru Cladiri, Automobile și Transport – www.glassforeurope.com
 • IMA-Europe: Asociația Europeană a Mineralelor Industriale – www.ima-europe.eu
 • UEPG: Asociația Europeană a Agregatelor – www.uepg.eu

FEDERAȚIILE EUROPENE SINDICALE SEMNATARE

CONSILIUL NEPSI

Fiecare asociație sectorială industrială și federație sindicală europeană semnatară este reprezentată printr-un Consiliu bipartit alcătuit din 30 de membri incluzând 4 președinți și un număr egal de reprezentanți ai angajatorilor și ai delegațiilor lucrătorilor.
Consiliul NEPSI este singurul organism de luare a deciziilor în temeiul Acordului. Doi co-președinți permanenți (din industriile producătoare) și doi vice-copreședinți permanenți (din industriile utilizatoare) sunt numiți dintre delegațiile Angajatorilor și Angajaților pentru a prezida reuniunile Consiliului NEPSI.
Acest Consiliu este responsabil de:

 • Monitorizarea aplicării și implementării Acordului
 • Problemele de implementare și aplicare
 • Adaptarea Bunelor Practici
 • Comunicarea cu terții
 • Analizarea rapoartelor consolidate sectoriale bianuale
 • Redactarea rapoartelor de sinteză și a rezumatelor executive la fiecare doi ani.
 • Consiliul ia decizii prin consens sau la o dublă majoritate de 75%.