CLIPURI VIDEO

Clipurile video PIMEX au fost create pentru a ilustra eficacitatea bunelor practici NEPSI (vezi capitolul Ghidul de Bune Practici) în reducerea expunerii ocupaționale la praf.

The videos are available in 22 languages of the EU by clicking on the appropriate link in the language menu.

PIMEX (Picture Mix Exposure) este o metodă de monitorizare video a expunerii, utilizată în practica igienei ocupaționale. Ea se bazează pe mixarea imaginilor de la o camera video ce filmează un lucrător care-și realizează sarcinile cu măsurarea simultană a expunerii lucrătorului respectiv la praf, comparând dacă sarcina este realizată în conformitate cu practica NEPSI recomandată, vis-a-vis de orice altă practică ce nu reduce expunerea la praf. Ideea principală a metodei este de a face vizibile pericolele invizibile în mediul de lucru și astfel de a facilita reducerea acestora.

PIMEX video este un excelent instrument vizual care poate fi utilizat în următoarele situații:

  • Instruire muncitori;
  • Vizualizarea unei metode de bune practici;
  • Creșterea gradului de conștientizare și motivarea managerilor pentru a aplica procedurile de lucru în condiții de siguranță sau de a lua măsuri în acest sens;

Watch all videos