RAPORTAREA

Semnatarii Acordului au furnizat informații cu privire la aplicarea sa în sectorul lor, pentru prima dată în 2008 și au continuat să faca acest lucru o dată la doi ani începând de atunci, în conformitate cu articolul 7 din Acord, care solicită ca informațiile să fie colectate la nivel de obiectiv și consolidat înainte de a fi comunicat Consiliului NEPSI.

În acest scop a fost elaborat un format de raportare și inclus în Acord ca Anexa 3. Acest format permite fiecăreia dintre cele 15 asociații sectoriale europene să furnizeze Consiliului date cantitative privind aplicarea Acordului, dupa ce acestea au fost colectate și consolidate de la obiectiv până la nivelele sectoriale UE.

Rapoartele consolidate la nivel sectorial UE formează baza unui Raport de Sinteză privind aplicarea Acordului care urmează a fie adresat CE, Statelor Membre și Autorităților responsabile cu sănătatea și securitatea.

Pentru a facilita raportarea, Consiliul NEPSI a creat un sistem de raportare on-line pentru a asigura o procedură de raportare armonizată, colectarea de date și, prin urmare, rezultate coerente. Un astfel de instrument minimizează efortul de raportare și volumul de muncă de consolidare pentru sectoare care reprezintă mii de obiective și se asigură că aceleași instrucțiuni și îndrumări cu privire la raportare sunt furnizate tuturor, de la semnatarii de la nivel european până la fiecare obiectiv care aplică Acordul.

RAPORT PRELIMINAR PRIVIND APLICAREA ACORDULUI 2007

În 2007, Consiliul NEPSI a decis să emită un Raport Preliminar de Sinteză privind stadiul  aplicării Dialogului Social European “Acordul privind protecția sănătății lucrătorilor prin buna manipulare și utilizare a siliciului cristalin și a produselor ce îl conțin” în cadrul industriilor semnatare pentru a menține eforturile proactive inițiate în etapa de negociere pentru a asigura o diseminare imediată și eficientă a Acordului. Prin urmare, la șase luni de la intrarea în vigoare, informațiile cu privire la eforturile deja realizate în vederea aplicării depline a Acordului și a transpunerii acestuia la nivel național au fost colectate.

Un Rezumat Executiv al acestui raport preliminar este disponibil.

RAPOARTELE 2008, 2010, 2012, 2014 ȘI 2016 PRIVIND APLICAREA ACORDULUI

În 2008, 2010, 2012, 2014 și 2016, Consiliul NEPSI a adoptat Rapoartele sale de Sinteză privind stadiul aplicării  Dialogului Social European “Acordul privind protecția sănătății lucrătorilor prin buna manipulare și utilizare a siliciului cristalin și a produselor ce îl conțin”

Rezumatele executive ale acestor rapoarte sunt disponibile în EN – FR – DE  pe pagina de Documente a acestui website.

Următoarele documente de orientare privind raportarea și utilizarea sistemului online pentru a face acest lucru sunt disponibile pe pagina Documente ale acestui website:

  • Ghid general: organizare raportare, principiile din spatele sistemului (PPT) (Update 2010)
  • Ghid pentru Asociațiile Sectoriale EU (PPT) (Update 2010)
  • Ghid pentru Asociațiile Sectoriale Naționale (PPT) (Update 2010)
  • Ghid pentru Companiile de Control (PPT)
  • Ghid pentru Companii (PPT) (Update 2010)
  • Ghid pentru Obiective (PPT) (Update 2010)
  • Ghid în ENGLEZĂ (PDF) pentru utilizatorii care nu raportează date de la obiectiv (EU sau Asociațiile Naționale Sectoriale, Companii de Control, Companii) (2012)
  • Ghid în ENGLEZĂ(PDF) pentru Obiective și Companii care raportează informații de la obiectiv în mod direct (2012)
  • Ghid PDF în alte limbi (2012)

Guidance for Company and Site level

Guidance for EU and National Associations