DIALOGUL SOCIAL

Art. 139 din Tratatul CE oferă posibilitatea de gestionare și cadrul de lucru pentru a intra în relații contractuale și în special de a semna Acordurile privind Dialogul Social European. .

Inițial, comisiile mixte de parteneri sociali au fost înființate de către CE ca organisme consultative care să permită relația dintre reprezentanții europeni ai lucrătorilor și ai angajatorilor, să adopte rezoluții fără caracter obligatoriu, declarații și avize comune în cadrul acestor comitete ale partenerilor sociali.

În cele din urmă, acordurilor negociate între partenerii sociali europeni li s-a permis acordarea de greutate juridică printr-o decizie a Consiliului și transpunerea acesteia în legislația fiecărui stat membru, sau care urmează să fie pus în aplicare în mod autonom de către partenerii sociali, în conformitate cu procedurile și practicile naționale.