Nepsi

Brancheorganisationer og fagforeningssammenslutninger forhandlede en bred brancheaftale om social dialog mellem den 1. september 2005 og den 2. februar 2006.

Europa-Kommissionen støttede projektet og kvalificerede det som innovativt: hvor europæiske aftaler om social dialog normalt er branchespecifikke eller tværfaglige, er dette den første af sin art. EU havde fastsat et budget til dækning af omkostningerne til forhandling af overenskomsten, og de europæiske brancheorganisationer, der endnu ikke var medlemmer af komitéen for social dialog på EU-niveau, blev anerkendt som berettigede til at deltage i forhandlingerne efter en grundig undersøgelse af Kommissionen.

Der blev oprettet to arbejdsgrupper til forhandlingen: en styregruppe til udarbejdelse af et udkast til aftalen og til diskussion af de politiske aspekter og en teknisk arbejdsgruppe (bestående af producenter og forbrugere af produkter og materialer, der indeholder krystallinsk siliciumdioxid) til udarbejdelse af de tekniske bilag til aftalen og i særdeleshed Vejledningen til bedste praksis. Eksperter fra nationale sundhedsinstitutter – HSE (UK), BerufGenossenschaften (D) og Instituto Nacional de Silicosis (ES) – støttede med bidrag til den tekniske arbejdsgruppe.

Den endelige tekst blev enstemmigt godkendt af alle de forhandlende parter, og forhandlingerne sluttede den 25. april 2006 med underskrivelse af aftalen, der blev overværet af EU-kommissær Spidla.

EUROPÆISKE BRANCHEORGANISATIONER, DER HAR UNDERSKREVET AFTALEN

 • BIBM: International Bureau for Precast Concrete – www.bibm.org
 • CAEF The European Foundry Association – www.caef.org
 • CEEMET: Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-Based Industries – www.ceemet.org
 • CEMBUREAU: The European Cement Association – www.cembureau.eu
 • CERAME-UNIE: The European Ceramics Industries – www.cerameunie.eu
 • EMO: European Mortar Industry Organization – www.euromortar.com
 • EURIMA: European Insulation Manufacturers Association – www.eurima.org
 • EUROMINES: European Association of Mining Industries – www.euromines.org
 • EUROROC: European and International Federation of Natural Stones Industries – www.euroroc.org
 • EXCA: European Expanded Clay Association – www.exca.eu
 • FEVE: European Container Glass Federation – www.feve.org
 • GlassFibreEurope (tidligere APFE): European Glass Fibre Producers Association – www.cpivglass.be
 • Glass for Europe (tidligere GEPVP): Europe’s Manufacturers of Building, Automotive and Transport Glass – www.glassforeurope.com
 • IMA-Europe: European Industrial Minerals Association – www.ima-europe.eu
 • UEPG: European Aggregates Association – www.uepg.eu

UNDERSKRIVERE BLANDT DE EUROPÆISKE FAGFORENINGSSAMMENSLUTNINGER

NEPSI’S RÅD

Hver underskriver blandt de europæiske brancheorganisationer og fagforeningssammenslutninger er repræsenteret ved et råd, der er opdelt i to partier bestående af 30 medlemmer, inklusiv 4 formænd, med et lige antal repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagerdelegationer.
NEPSI-rådet er det eneste beslutningstagende organ i henhold til aftalen. To permanente medformænd (fra produktionsindustrier) og to permanente vice-medformænd (fra downstream-brugerindustrier) er udpeget blandt arbejdstager- og arbejdsgiverdelegationer som ordstyrere ved NEPSI-rådets møder.
Rådet har ansvaret for:

 • Opfølgning på anvendelse og implementering af aftalen
 • Problemstillinger relateret til tolkning og anvendelse af aftalen
 • Tilpasning af bedste praksis
 • Kommunikation med tredjepart
 • Revidering af branchens konsoliderede beretning, der udgives hvert andet år
 • Udarbejdelse af sammenfattende rapporter og resuméer hvert andet år.
 • Rådet vedtager beslutninger ved konsensus eller ved et dobbelt flertal på 75 %.