Videoer

PIMEX-videoer er blevet udviklet til at illustrere effektiviteten af NEPSI’s bedste praksis (se afsnittet Vejledning til bedste praksis) til reducering af erhvervsmæssig eksponering til støv.

The videos are available in 22 languages of the EU by clicking on the appropriate link in the language menu.

PIMEX (PIcture Mix Esposure) er en metode til videoovervågning af eksponering, der benyttes i arbejdshygiejnehenseende. Den er baseret på blanding af billeder fra et videokamera, der filmer en arbejdstager, mens vedkommende udfører sin opgave, og samtidig måler arbejdstagerens eksponering til støv, hvorfter data sammenlignes for hvor opgaven udføres ifølge NEPSI’s anbefalinger i forhold til en anden metode, der ikke reducerer støveksponeringen. Hovedprincippet bag metoden er at gøre usynlige farerisici i arbejdsmiljøet synlige og hermed lette arbejdet med at reducere disse.

PIMEX-videoer er et godt visuelt værktøj, der kan benyttes i de følgende situationer:

  • Under oplæring af arbejdstagere
  • Til visualisering af en arbejdsmetode, der følger bedste praksis
  • Til at opnå større bevidsthed om anvendelse af sikre arbejdsmetoder og til motivering af ledere til iværksættelse af kontrolforanstaltninger.

Watch all videos