Introduktion

VEJLEDNING TIL BEDSTE PRAKSIS 

Målet med denne vejledning er at give producenter og brugere af produkter og råmaterialer, som indeholder krystallinsk silica vejledning om anvendelse i praksis af et program til administration af respirabelt krystallinsk silica og vejledning om sikker anvendelse af produkter, som indeholder krystallinsk silica, på arbejdspladsen.

SMV værktøjskasse

The SME Toolkit is a set of digital and printable resources designed to inform and educate workers and other individuals on the potential health hazards posed by respirable crystalline silica.
The toolkit consists of four resources designed specifically for small & medium enterprises.

Good Practices: A Guide for SMEs
The NEPSI Agreement
The Agreement Guide
NEPSI Good Practices Posters

UDDANNELSE OG E-LÆRING

Her kan du få adgang til NEPSI’s interaktive læringsmodul, som giver dig de værktøjer og den viden, du skal bruge til at beskytte dig selv på arbejdspladsen.

Modulet er designet til at lære dig om de mulige farer ved respirabel krystallinsk silica (RCS) og hvordan du bedst beskytter dig mod farligt støv på arbejdspladsen.

 NEPSI-træningspakker for god praksis

NEPSI-træningspakker for god praksis er en del af uddannelsestrinet i implementeringen af NEPSI god praksis.

Hver PowerPoint-træningspakke dækker et emne, der er relevant for arbejdere i alle brancher, der bruger materialer, som indeholder krystallinsk silica. Pakkerne indeholder oplysninger om risici ved støveksponering relateret til emnet og god praksis og tilgængelige foranstaltninger for reduktion af dem. Formålet med uddannelsen er at informere og uddanne arbejdere understøttet af en træner, der kan hjælpe dem med at bruge kontrolforanstaltningerne effektivt og reducere deres eksponering for respirabelt krystallinsk silica (RKS) på arbejdspladsen.