RAPPORTERING

Underskriverne af aftalen gav oplysninger om dens anvendelse i deres egen branche for første gang i 2008 og derefter hvert 2. år ifølge artikel 7 i aftalen, der fastsætter, at oplysninger på anlægsniveau skal indsamles og konsolideres, før de viderekommunikeres til NEPSI-rådet.

Et rapporteringsformat blev udarbejdet til dette formål og er inkluderet i aftalen som bilag 3. Dette format gør det muligt for hver af de 15 underskrivende brancheforeninger at indsende kvantitative data til NEPSI-rådet om anvendelse af aftalen, efter at disse er blevet indsamlet og konsolideret fra anlægs- til EU-brancheniveau.

Konsoliderede EU-rapporter på brancheniveau danner grundlaget for en sammenfattende rapport om anvendelse af aftalen, der indsendes til EU, medlemsstaterne og de ansvarlige myndigheder for sikkerhed og sundhed.

For at lette arbejdet med rapportering, har NEPSI-rådet lavet et online rapporteringssystem for at sikre en harmoniseret rapporteringsprocedure, dataindsamling og dermed sammenhængede resultater. Dette værktøj minimerer arbejdsbyrden forbundet med rapportering og konsolidering for brancher, der repræsenterer tusindvis af industrianlæg, og sikrer at de samme instrukser og vejledninger til rapportering gives til alle, fra underskriverne på europæisk niveau til hvert enkelt anlæg, der anvender aftalen.

ORELØBIG RAPPORT FRA 2007 OM AFTALENS ANVENDELSE

I 2007 besluttede NEPSI’s råd at udsende en foreløbig sammenfattende rapport om status for anvendelse af den europæiske sociale dialogaftale “Overenskomst om sundhedsbeskyttelse af medarbejdere gennem god håndtering og brug af krystallinsk siliciumdioxid og produkter, som indeholder det” til de underskrivende brancher for at opretholde de proaktive bestræbelser, der blev påbegyndt under forhandlingen for at sikre en umiddelbar og effektiv formidling af aftalen. Derfor blev oplysninger om de aktuelle bestræbelser mod en fuld anvendelse af aftalen og dens gennemførelse på nationalt niveau indsamlet allerede seks måneder efter dens ikrafttrædelse.

Et resumé af denne foreløbige rapport er tilgængelig.

RAPPORTER OM AFTALENS ANVENDELSE FRA 2008, 2010, 2012, 2014 OG 2016

I 2008, 2020, 2012, 2014 og 2016 anvendte NEPSI-rådet sine sammenfattende rapporter om status for anvendelse af den europæiske aftale om social dialog “Overenskomst om sundhedsbeskyttelse af medarbejdere gennem god håndtering og brug af krystallinsk siliciumdioxid og produkter, som indeholder det”.

Resuméer af disse rapporter er tilgængelige på sprogene EN – FR – DE fra siden Dokumenter på dette websted

De følgende vejledninger til rapportering og anvendelse af online-systemet hertil er tilgængelige fra siden Dokumenter på dette websted:

  • Generel vejledning: organisering af rapporteringen, principperne bag systemet (ppt) (opdateret i 2010)
  • Vejledning til EU-brancheforeninger (ppt) (opdateret i 2010)
  • Vejledning til nationale branchesammenslutninger (ppt) (opdateret i 2010)
  • Vejledning til kontrollerende virksomheder (ppt)
  • Vejledning til virksomheder (ppt) (opdateret i 2010)
  • Vejledning til industrianlæg (ppt) (opdateret i 2010)
  • ENGELSK Vejledning i pdf-format til brugere, der ikke rapporterer anlægsdata (EU- eller nationale brancheorganisationer, kontrollerende virksomheder, virksomheder (2012)
  • ENGELSK Vejledning i pdf-format til industrianlæg og virksomheder, der direkte rapporterer anlægsdata (2012)
  • Vejledninger i pdf-format på andre sprog (2012)

Guidance for Company and Site level

Guidance for EU and National Associations