DEN SOCIALE DIALOG

Art. 139 i EUF-traktaten giver ledelse og arbejdstagere mulighed for at indgå kontraktmæssige overenskomster og for at underskrive aftaler om Social dialog på europæisk niveau.

Oprindeligt blev de fælles sociale partnerkomitéer etableret af EU som rådgivende organer, der muliggjorde relationer mellem europæiske repræsentanter af arbejdstagere og arbejdsgivere til vedtagelse af ikke-bindende resolutioner, erklæringer og fælles meningstilkendegivelser mellem disse sociale partnerkomitéer.

På det seneste er det blevet muligt at give aftaler forhandlet mellem de europæiske sociale partnere juridisk gyldighed gennem Rådets beslutning og dens gennemførelse i de enkelte medlemsstaters lovgivning, eller alternativt at blive implementeret selvstændigt af de sociale partnere i henhold til nationale procedurer og praksis.