Nepsi

NEPSI rūpniecības sektora organizācijas un to partneri arodbiedrību federācijas pārrunas par multisektorāla sociālā dialoga līguma noslēgšanu risināja no 2005. gada 1. septembra līdz 2006. gada 2. februārim.

Eiropas Komisija atbalstīja šo projektu, atzīstot to par inovatīvu, jo tiešām – ja parasti Eiropas sociālā dialoga līgumi ir sektorāli vai starpindustriāli, tad šis ir pirmais šāda veida līgums. Sarunu rīkošanas izmaksu segšanai tika nodrošināts EK budžeta finansējums, un Eiropas uzņēmēju asociācijas, kas līdz tam nebija sociālā dialoga komitejas dalībnieces ES līmenī, pēc Komisijas pārbaudes tika atzītas par tiesīgām piedalīties šajās sarunās.

Sarunām tika izveidotas divas darba grupas: vadošā darba grupa, lai izstrādātu līguma projektu un diskutētu par politiskajiem aspektiem, un tehniskā darba grupa (ko veidoja kristālisko kvarcu saturošu produktu un materiālu ražotāji un patērētāji), lai izstrādātu līguma tehnisko pielikumu projektus, īpaši Labās prakses rokasgrāmatu. Tehnisko darba grupu atbalstīja eksperti no nacionālajām veselības institūcijām – HSE (Lielbritānija), Berufsgenossenschaften (Vācija) un Instituto Nacional de Silicosis (Spānija).

Sarunu puses vienprātīgi atbalstīja gala tekstu, un sarunas noslēdzās 2006. gada 25. aprīlī ar līguma parakstīšanu, klātesot Eiropas komisāram Špidla.

PARAKSTĪTĀJAS – EIROPAS RŪPNIECĪBAS SEKTORU ASOCIĀCIJAS

 • BIBM: Starptautiskais gatavo betona konstrukciju birojs – www.bibm.org
 • CAEF Eiropas Lietuvju asociācija – www.caef.org
 • CEEMET: Eiropas Metālapstrādes, inženierzinātņu un tehnoloģiju balstītās rūpniecības darba devēju padome – www.ceemet.org
 • CEMBUREAU: Eiropas Cementa asociācija – www.cembureau.eu
 • CERAME-UNIE: Eiropas Keramikas rūpniecība – www.cerameunie.eu
 • EMO: Eiropas Celtniecības javas rūpniecības organizācija – www.euromortar.com
 • EURIMA: Eiropas Izolācijas ražotāju asociācija – www.eurima.org
 • EUROMINES: Eiropas Raktuvju rūpniecības asociācija – www.euromines.org
 • EUROROC: Eiropas un starptautiskā Dabīgā akmens rūpniecības federācija – www.euroroc.org
 • EXCA: Eiropas Keramzīta asociācija – www.exca.eu
 • FEVE: Eiropas Iepakojuma stikla federācija – www.feve.org
 • GlassFibreEurope (agrāk – APFE): Eiropas Stikla šķiedru ražotāju asociācija – www.cpivglass.be
 • Glass for Europe (Stikls Eiropai; agrāk – GEPVP): Eiropas Celtniecības, automobiļu un transporta stikla ražotāji – www.glassforeurope.com
 • IMA-Europe: Eiropas Rūpniecisko minerālu asociācija – www.ima-europe.eu
 • UEPG: Eiropas Minerālagregātu asociācija – www.uepg.eu

PARAKSTĪTĀJAS – EIROPAS ARODBIEDRĪBU FEDERĀCIJAS

NEPSI PADOME

Katra parakstītāja – Eiropas rūpniecības sektora asociācija un arodbiedrību federācija ir pārstāvēta divpusējā padomē, kas sastāv no 30 locekļiem, ieskaitot 4 līdzpriekšsēdētājus, – vienādā skaitā darba devēju un strādājošo delegāciju pārstāvji.
NEPSI padome ir vienīgā lēmējinstitūcija saskaņā ar līgumu. Divi pastāvīgie līdzpriekšsēdētāji (no ražojošās rūpniecības) un divi pastāvīgie vicelīdzpriekšsēdētāji (no pārstrādājošās rūpniecības) tiek izvēlēti no darba devēju un strādājošo delegācijām, lai vadītu NEPSI padomes sēdes.
Šīs padomes kompetencē ir:

 • Sekot līguma piemērošanai un īstenošanai
 • Interpretācijas un piemērošanas jautājumi
 • Labās prakses ieviešana
 • Saziņa ar trešajām pusēm
 • Sektoru divgadīgo konsolidēto ziņojumu izskatīšana
 • Apkopojušo ziņojumu un kopsavilkumu gatavošana ik divus gadus.
 • Padome lēmumus pieņem vienprātīgi vai ar 75 % kvalificētu vairākumu.