SOCIĀLAIS DIALOGS

EK līguma 139. pants paredz iespēju administrācijai un darbiniekiem stāties līgumiskās attiecībās, it īpaši parakstīt Eiropas Sociālā dialoga līgumus.

Sākotnēji EK veidoja kopīgas sociālo partneru komitejas kā konsultatīvas institūcijas, dodot iespēju veidot attiecības starp Eiropas strādājošo un darba devēju pārstāvjiem un pieņemt nesaistošas rezolūcijas, deklarācijas un kopīgus viedokļus šo sociālo partneru komiteju ietvaros.

Galu galā vienošanās, kas tika diskutētas starp Eiropas sociālajiem partneriem, varēja iegūt likumīgu spēku ar Padomes lēmumu un tā ieviešanu katras dalībvalsts likumdošanā, vai savādāk sociālie partneri tās varēja īstenot autonomi, atbilstoši nacionālajām procedūrām un praksei.