Levads

LABĀS PRAKSES ROKASGRĀMATA

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir sniegt kristālisko silīcija dioksīdu saturošu produktu un izejvielu ražotājiem un lietotājiem norādījumus par programmas praktisko piemērošanu, lai pārvaldītu ieelpojamu kristālisko silīcija dioksīdu, un norādījumus par kristālisko silīcija dioksīdu saturošu produktu drošu lietošanu darba vietā.

MVU INSTRUMENTI

The SME Toolkit is a set of digital and printable resources designed to inform and educate workers and other individuals on the potential health hazards posed by respirable crystalline silica.
The toolkit consists of four resources designed specifically for small & medium enterprises.

Good Practices: A Guide for SMEs
The NEPSI Agreement
The Agreement Guide
NEPSI Good Practices Posters

APMĀCĪBA UN E-APMĀCĪBA

Šeit jūs varat piekļūt NEPSI interaktīvajam mācību modulim, kas nodrošina rīkus un sniedz zināšanas, lai pasargātu sevi darba vietā.

Moduļa mērķis ir sniegt informāciju par iespējamiem draudiem, ko rada ieelpojamais kristāliskais silīcija dioksīds (RCS) un to, kā vislabāk pasargāt sevi no bīstamiem putekļiem darba vietā. 

NEPSI apmācību pakotnes

NEPSI Labās prakses apmācību pakotnes ir būtisks solis ceļā uz NEPSI Labās prakses ieviešanu.

Katrā PowerPoint apmācību pakotnē ir aplūkota tēma, kas ir svarīga darbiniekiem visās tajās nozarēs, kurās tiek izmantoti materiāli, kas satur kristālisko silīcija dioksīdu. Apmācību pakotne sniedz informāciju par riskiem, kas saistīti ar putekļiem un to iedarbību, kā arī par labāko praksi un pasākumiem šo risku samazināšanai. Apmācības mērķis ir informēt un izglītot darbiniekus un ar instruktora palīdzību ļaut viņiem apgūt, kā efektīvi izmantot kontroles pasākumus un samazināt saskarsmi ar ieelpojamo kristālisko silīcija dioksīdu (RCS) darba vietā.