SOCIALE DIALOOG

Artikel 139 van het EG-Verdrag voorziet de mogelijkheid voor de sociale partners contractuele relaties aan te gaan met name de ondertekening van de Europese sociale dialoog overeenkomsten.

Oorspronkelijk werden de paritaire comités van de sociale partners door de EG als adviesorganen opgericht, dit om de betrekkingen tussen de Europese vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers, om niet-bindende resoluties, verklaringen en gemeenschappelijke adviezen binnen deze paritaire comités van de sociale partners vast te stellen.

Uiteindelijk zijn de overeenkomsten onderhandeld tussen de Europese sociale partners om rechtskracht te krijgen door een besluit van de Raad en de omzetting in de wetgeving van elke lidstaat, ofwel autonoom door de sociale partners overeenkomstig de nationale procedures en praktijken toegestaan om uitgevoerd te worden.