Invoering

DE GIDS VOOR GOEDE PRAKTIJKEN

Deze gids is bedoeld om advies te geven aan producenten en gebruikers van producten en materialen die kristallijn silica bevatten, over de praktische toepassing van een programma waarmee inadembaar kristallijn silica kan beheerst worden en over het veilig gebruik op de werkplaats van producten die inadembaar kristallijn silica bevatten.

MKB-TOOLKIT

The SME Toolkit is a set of digital and printable resources designed to inform and educate workers and other individuals on the potential health hazards posed by respirable crystalline silica.
The toolkit consists of four resources designed specifically for small & medium enterprises.

Good Practices: A Guide for SMEs
The NEPSI Agreement
The Agreement Guide
NEPSI Good Practices Posters

TRAINING EN E-LEARNING

Hier hebt u toegang tot de interactieve leermodule van NEPSI, die u de tools en de kennis biedt om uzelf op het werk te beschermen.

De module is ontworpen om u te leren over de mogelijke gevaren van respirabel kristallijn silica (RCS) en hoe u uzelf het beste kunt beschermen tegen gevaarlijk stof op het werk.

 NEPSI Good Practice Trainingspakketten

De NEPSI Good Practice Trainingspakketten maken deel uit van de educatieve stap bij het implementeren van de NEPSI Good Practices.

Elk PowerPoint-trainingspakket behandelt een onderwerp dat relevant is voor werknemers in alle bedrijfstakken die materialen gebruiken die kristallijn silica bevatten. De pakketten bevatten informatie over de risico’s van blootstelling aan stof met betrekking tot het onderwerp, en de goede praktijken en maatregelen die beschikbaar zijn om deze risico’s te verminderen. Het doel van de training is om werknemers, met ondersteuning van een trainer, te informeren en op te leiden om hen te helpen de beheersmaatregelen effectief toe te passen en hun blootstelling aan respirabel kristallijn silica (RCS) op de werkplek te verminderen.